220V多功能移动电源

型号一:

12V30Ah 逆变300W(逆变可按要求定制)

产品简介:

本产品适合移动用电场合, 比如停电, 户外等, 照明, AC供电, USB充电。是一款多功能集成应用的突破性产品。功能特性:

>采用全球专利电容式锂电技术
>防爆防燃, 安全可靠.
>12V直流输出, 供12V5W LED灯泡照明
>双USB 2A输出.
>纯正弦波AC 2路供电
>高达300A汽车启动.
>18V太阳能MPPT/DC适配器充电.
>电池组电压实时显示.


规格参数:

项目

描述

规格

备注

电池

磷酸铁锂电池

12.8V 30AH384WH

钛酸锂电池LTO

12V 20AH240WH

输入

电源适配器

AC 100V-240V 

DC 18V 2A-10A

太阳能充电板

18V VPP      0-2A MPPT

输出

直流输出端口1

12VDC

LED灯专用

FOR LED LAMP

直流输出端口2

12VDC

汽车启动用

JUMP STARTER

USB*2

5VDC

2.1A

交流输出

100V/120V/

220V-240V AC

200W-500W

尺寸

L*W*H

330*160*200mm

工作温度

LIFEP04

-20~60℃

LTO

-30~60℃ITEM

DESCRIPTION

  PARAMETER

REMARK

BATTERY

LIFEPO4

12.8V 30AH 384WH

LTO

12V 20AH 240WH

INPUT

WALL CHARGER

AC 100V-240V 

DC 18V 2A-10A

 SOLAR PANEL

18V VPP      0-2A MPPT

OUTPUT

DC OUTPUT PORT 1

12VDC

FOR LED LAMP

DC OUTPUT PORT 2

12VDC

JUMP STARTER

USB*2

5VDC

2.1A

 AC OUTPUT

100V/120V/

220V-240V AC

200W-500W

SIZE

L*W*H

330*160*200mm

WORKING TEMP

LIFEP04

-20~60℃

LTO

-30~60℃产品图片:

型号二:

12V20Ah 逆变100W (逆变可按要求定制)

产品简介:

本产品适合移动用电场合, 比如停电, 户外等, 照明, AC供电, USB充电。是一款多功能集成应用的突破性产品。功能特性:

>采用全球专利电容式锂电技术
>防爆防燃, 安全可靠.
>12V直流输出, 供12V5W LED灯泡照明
>双USB 2A输出.
>纯正弦波AC 2路供电
>18V太阳能MPPT/DC适配器充电.
>电池组电压实时显示.


规格参数:

项目

描述

规格

备注

电池

磷酸铁锂电池

12.8V 20AH256WH输入

电源适配器

AC 100V-240V 

DC 18V 2A

太阳能充电板

18V VPP      0-3A MPPT

输出

直流输出端口1

12VDC

LED灯专用

FOR LED LAMP
USB*2

5VDC

2.1A

交流输出

100V/5OHZ/60HZ
 AC

100W

尺寸

L*W*H

210*160*185mm

工作温度

LIFEP04

充:-5~60℃

放:-15~70℃

ITEM

DESCRIPTION

  PARAMETER

REMARK

BATTERY

LIFEPO4

12.8V 20AH256WHINPUT

WALL CHARGER

AC 100V-240V 

DC 18V 2A

 SOLAR PANEL

18V VPP      0-3A MPPT

OUTPUT

DC OUTPUT PORT 1

12VDC

FOR LED LAMP
USB*2

5VDC

2.1A

 AC OUTPUT

100V/5OHZ/60HZ
 AC

100W

SIZE

L*W*H

210*160*185mm

WORKING TEMP

LIFEP04

Charge: -5~60℃

Discharge: -15~70℃

产品图片:

产品详情页: